Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Old School Windsurfing: When the Boards Were Small and the Sails Were Bright
But it wasn't restricted to the Pacific Islands. Shacks Beach in Puerto Rico, now known as one of the best windsurfing spots in the world, drew enthusiasts like Serge Griessman as early as 1984.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου